COVID-19 INSTRUKTIONER FÖR KÖPCENTRET KIRSIKKA

För att trygga så riskfri shopping som möjligt har vi intensifierat städningen. Kom ihåg att hålla god handhygien före och efter butiksbesöket, besöka oss endast som frisk och hålla tillräckligt avstånd till andra kunder. I situationer där närkontakt inte kan undvikas rekommenderas att använda munskydd. Vänligen iaktta rekommendationen när du besöker köpcentret.

Allmänna instruktioner för dem som handlar i köpcentret Kirsikka.
Följ dessa instruktioner när du vistas i köpcentret:

-Kom inte förkyld till köpcentret
-Kom ihåg att hålla två meters avstånd till anda kunder
-Kom ihåg god handhygien
-Om du hostar eller nyser, täck munnen med en näsduk eller ärmen
-Håll tillräckligt med avstånd till andra kunder och personalen
-Använd gärna kort- eller närbetalning
-Vi rekommenderar starkt användning av munskydd
-Vi rekommenderar användning av coronablinkern
-Om någon i din närhet hör till någon riskgrupp, sköt om möjligt också deras ärenden
-Sök dig till koronatest, ifall du har symptom

Vi fäster särskild uppmärksamhet på vår hygien
Vi har redan länge förberett oss för coronaviruset i Kirsikka t.ex. genom att förbättra rengöring. Vid alla ingångar finns också desinfektionsmedel.

Vi bör alla minnas, att vi har stark rekommendation att använda munskydd på offentliga platser och där säkerhetsavstånd inte går att hålla – Så använd också munskydd när du handlar i köpcentret Kirsikka. Förutom användning av munskydd och tillräckliga säkerhetsavstånd bör vi också upprätthålla god hand- och hosthygien.

Med vänliga hälsningar,
Köpcentret Kirsikka